me_go4travel_2014

0
go4travel_logo

go4travel

Go4travel je nová cestovní agentura. Pro tuto společnost jsem vytvářela logo a návrhy stránek dle šablony.

Po několika návrzích a různých konceptech si zákazník vybral variantu s pin-it špendlíkem, známým samozřejmě z internetových map. Znáček sám o sobě je navíc velmi dobře použitelný a signifikantní při jednotlivém použití, tudíž se turisté určitě nikdy a nikde neztratí. Tento znáček pak v logotypu odkazuje (jak jinak) na destinaci tedy v samotném logu na dovětek „4travel“. Jinak je logotyp sám o sobě použitelný i ve velmi pozitivním výrazu bez dovětku „4travel“ tedy „go“.)  Tak jen jděte cestovat.) Tímto způsobem je pak tvořena celá vizuální komunikace (například i v dárcích: go4sewing, go4swimming, go4raining).
Barevnost všech materiálů a webových stránek pak byla čerpána z výtažků z fotografie zobrazující písečnou pláž, která je následně použita do jedné verze loga. Tímto způsobem pak bylo docíleno zlatavě luxusního a exotického vzhledu.

http://www.go4travel.cz/

 

rozvržení vizuální komunikacerozvržení vizuální komunikacerozvržení vizuální komunikacerozvržení vizuální komunikacerozvržení vizuální komunikaceweb_návrhyweb_návrhyweb_návrhyweb_návrhyweb_návrhyweb_návrhy