go4travel

Go4travel byla moje první zkušenost s cestovatelskými weby. Vytvořila jsem logo vycházející z často vídaného symbolu pin-it-u, který ve spojitosti s písmenem O dává sám sebou vědět o jaké odvětví našeho života se bude jednat. Pro tuto značku jsem vytvořila logo a návrh webových stránek, které jsem pak korigovala se specializující se agenturou na tvorbu webových stránek.